Dự án

Các công trình dự án chúng tôi đã thực hiện

Công Trình Đường Cao Tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Giới thiệu: Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là Dự án trọng điểm quốc gia thuộc trục cao tốc Bắc – Nam, là dự án đường bộ cao tốc đầu tiên tại miền Trung, có tổng chiều dài toàn dự án là 139,52 km đi qua địa phận ba tỉnh, TP là Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Dự án được đầu tư với mục đích rút ngắn khoảng cách và thời gian đi lại giữa các trung tâm kinh tế, các khu công nghiệp, mở ra cơ hội đầu tư vào khu vực miền Trung, thúc đẩy sự phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, liên kết hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống nhân dân của cả nước nói chung và của các tỉnh vùng dự án nói riêng.


 

Địa chỉ

Cty Cổ Phần Wei Xern Sin Việt Nam

Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Việt Nam

Điện thoại/Fax: 0510-3535-535

Fax: 0510-3535-075

Email: mclchuang@gmail.com

Liên hệ

Bản đồ