Dự án

Các công trình dự án chúng tôi đã thực hiện

Công Trình Nhà Máy Vedan

Công ty WEICOVINA thực hiện công trình cho Nhà Máy Vedan Vietnam.


 

Địa chỉ

Cty Cổ Phần Wei Xern Sin Việt Nam

Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Việt Nam

Điện thoại/Fax: 0510-3535-535

Fax: 0510-3535-075

Email: mclchuang@gmail.com

Liên hệ

Bản đồ