Tuyển dụng

Để trở thành thành viên của đại gia đình chúng tôi

Những vị trí cần tuyển dụng

Chúng tôi cần tuyển dụng những vị trí sau:

  1. Kỹ Sư Xây Dựng (Cầu Đường, Thủy Lợi, ...)
  2. Thợ Cơ Khí (Các loại máy móc dùng cho xây dựng cơ sở hạ tầng)
  3. Phiên dịch (Tiếng Anh hoặc Trung)
  4. Giám Sát Công Trình
  5. Kế toán

 

Địa chỉ

Cty Cổ Phần Wei Xern Sin Việt Nam

Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Việt Nam

Điện thoại/Fax: 0510-3535-535

Fax: 0510-3535-075

Email: mclchuang@gmail.com

Liên hệ

Bản đồ