Tuyển dụng

Để trở thành thành viên của đại gia đình chúng tôi

Thủ tục nộp đơn xin việc

Thủ tục nộp đơn xin việc

  1. Ảnh 3x4 (4 tấm)
  2. Bản sao y chứng thực  (CMND và Hộ Khẩu mỗi thứ 01 bản)
  3. Giấy khám sức khỏe 
  4. Sơ yếu lý lịch 
  5. Đơn xin việc  (Xin ghi vị trí dự tuyển)
  6. Văn bằng sao y bản chính 
  7. Lý lịch nghề nghiệp (Nếu có)

 

Địa chỉ

Cty Cổ Phần Wei Xern Sin Việt Nam

Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Việt Nam

Điện thoại/Fax: 0510-3535-535

Fax: 0510-3535-075

Email: mclchuang@gmail.com

Liên hệ

Bản đồ